refundacja aparatów słuchowych - banner

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Dofinansowanie na aparat słuchowy z PCPR

Część osób może dodatkowo otrzymać dofinansowanie na zakup aparatu słuchowego od PCPR (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) które korzystają ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania jest różna w powiatach i zazwyczaj wynosi maksymalnie 150% limitu ceny określonego przez NFZ. Dofinansowanie jest przeznaczone wyłącznie dla osób poniżej określonego progu dochodów (zazwyczaj 1200 zł na członka rodziny bądź około 1600zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego)

badanie słuchu

Szczegóły na stronie:

PCPR w Łasku

 • Wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

PCPR w Sieradzu

PCPR w Wieruszowie

PCPR w Zduńskiej Woli

 

Dofinansowanie z NFZ

Dofinansowanie NFZ przyznawane jest raz na 5 lat (osoby dorosłe) oraz raz na trzy lata (dzieci i ucząca się młodzież do 26 roku życia)

W celu uzyskania dofinansowania należy:

 • udać się do lekarza rodzinnego i w celu otrzymania skierowania do lekarza laryngologa
 • podczas wizyty u laryngologa poprosić go wypisanie zlecenia na aparat słuchowy
 • wysłać do oddziału NFZ wniosek uzyskany od laryngologa wraz z audiogramem (wynikiem badania słuchu)
 • po otrzymaniu poczta wniosku z przyznanym dofinansowaniem udać się do firmy oferującej aparaty słuchowe i mającej podpisana umowę z NFZ w celu jego realizacji
 • wniosek należy zrealizować w podanym terminie (zazwyczaj miesiąc)
Rodzaj aparatu Sposób finansowania Limity cen Warunki realizacji
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne. Osoba dorosła - ubezpieczona w NFZ (ubytek słuchu przekraczający 40 dB). 1500,00 zł x 2.
Kwoty liczone x 2 w przypadku dwóch aparatów słuchowy lub dwóch wkładek indywidualnych. Ustalono limit ceny aparatu na 1500,00 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu na 30%, stąd kwota refundacji 1050,00 zł, która stanowi 70% limitu ceny każdego aparatu.
Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowanie.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne. Osoba dorosła - ubezpieczona w NFZ. 3000,00 zł x 2.
Kwoty liczone x 2 w przypadku dwóch aparatów słuchowy. Ustalono limit ceny aparatu na 3000,00 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu na 30%, stąd kwota refundacji 2100,00 zł, która stanowi 70% limitu ceny aparatu.
Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej, podwójne protezowanie.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne. Osoba dorosła - emeryt, rencista. 1500,00 zł x 2.
Ustalono limit ceny aparatu na 1500,00 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu na 30%, stąd kwota refundacji 1050,00 zł na każdy aparat, która stanowi 70% limitu ceny aparatu.
Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne. Osoba dorosła - emeryt, rencista. 3000,00 zł x 2.
Ustalono limit ceny aparatu na 3000,00 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu na 30%, stąd kwota refundacji 2100,00 zł na każdy aparat, która stanowi 70% limitu ceny aparatu.
Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne. Osoba dorosła - inwalida wojenny, wojskowy. 1500,00 zł x 2.
Ustalono limit ceny aparatu na 1500,00 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu na 0%, stąd kwota refundacji 1500,00 zł na każdy aparat, która stanowi 100% limitu ceny aparatu.
Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne. Osoba dorosła - inwalida wojenny, wojskowy lub osoba represjonowana. 3000,00 zł x 2.
Ustalono limit ceny aparatu na 3000,00 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu na 0%, stąd kwota refundacji 3000,00 zł na każdy aparat.
Wady słuchu powodujące ograniczenie w komunikowaniu się na drodze słuchowej.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne (ubytek słuchu nieprzekraczający 30 dB). Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia. 3000,00 zł x 2.
Ustalono limit ceny aparatu na 3000,00 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu na 0%, stąd kwota refundacji 3000,00 zł na każdy aparat.
Wady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia. 3000,00 zł x 2.
Ustalono limit ceny aparatu na 3000,00 zł i udział własny pacjenta w cenie zakupu na 0%, stąd kwota refundacji 3000,00 zł na każdy aparat.
Wady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Wkładka uszna wykonana indywidualnie Osoby dorosłe. 50,00 zł x 2. Wady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 
Wkładka uszna wykonana indywidualnie Dziecko i ucząca się młodzież do 26 roku życia. 60,00 zł x 2. Wady słuchu powodujące utrudnienia lub ograniczenie w nabywaniu języka i komunikowaniu się na drodze słuchowej.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. 

Przykład wyliczenia kwoty dofinansowania na aparat słuchowy 

Osoba powyżej 26 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności. Lekarz wystawił wniosek na dwa aparaty słuchowe i dwie wkładki uszne. Każdy PCPR ma własne przepisy dotyczace dofinansowania, prosimy o sprawdzenie ich we własnym oddziale. 

Z NFZ otrzymujemy:

 • aparat słuchowy 1500 zł (70% limitu) = 1050 zł
 • wkładka douszna 50 zł (100% limitu) = 50 zł
 • drugi aparat sł. 1500 zł (70% limitu) = 1050 zł
 • druga wkładka 50 zł (100% limitu) = 50 zł

razem 2200 zł

Z PCPR otrzymujemy:

 • dofinansowanie określone odrębnymi przepisami we własnym oddziale 


(DANE NA ROK 2023)
np.:

ŁASKmaksymalnie 2 x 1100,00
ZDUŃSKA WOLA: maksymalnie 2 x 975,00 zł       
SIERADZ: maksymalnie 2 x 540,00 zł  
PODDĘBICE: maksymalnie 2 x 750,00 zł

Osoba do 26 roku życia z orzeczeniem niepełnosprawności. Lekarz wystawił wniosek na dwa aparaty słuchowe i dwie wkładki uszne. Każdy PCPR ma własne przepisy dotyczące dofinansowania, prosimy o sprawdzenie ich we własnym oddziale. 

Z NFZ otrzymujemy:

 • aparat słuchowy 3000 zł (100% limitu)
 • wkładka douszna 60 zł (100% limitu)
 • drugi aparat słuchowy 3000 zł (100% limitu)
 • wkładka douszna 60 zł (100% limitu)

razem 6120 zł

Z PCPR otrzymujemy:

 • dofinansowanie określone odrębnymi przepisami we własnym oddziale.